Tag: Actor Bonko Khoza and wife Lesego celebrate their wedding anniversary